Wat doet BEDDERfoundation

BEDDERfoundation heeft als doel het welzijn in de wereld te helpen verhogen, zoals het tegengaan van armoede en het beter maken van onderwijs. Onze missie daarbij is het helpen ontwikkelen en stimuleren van concepten en content voor sociale- en maatschappelijke innovatie. Als stichting richten we ons, geïnspireerd door Dietrich Bonhoeffer, op bevolkings- en beroepsgroepen in de volgende vier domeinen: gezinnen, kerken, organisaties en maatschappij.

Onderzoeken

We stimuleren en faciliteren onderzoek naar methoden en contentontwikkeling voor gedragsontwikkeling, ten einde collectieve ontwikkeling, welvaart en/of welzijn te stimuleren van bevolkings- en beroepsgroepen. We voeren experimentele projecten uit en delen inzichten o.a. door het publiceren van artikelen en het organiseren van seminars.

Samenwerken

We nemen als contentpartner deel aan samenwerkingsverbanden. Of verbinden partijen en initiatieven, over de grenzen van levens- en maatschappelijke domeinen heen. We zijn een katalysator in het ontwikkelen van een partner-ecosysteem dat gericht is op het creëren van impact op maatschappelijk- c.q. systeemniveau.

Toepassen

Op basis van het onderzoek, helpen we partners de methoden te vertalen naar relevante content die bijdraagt aan het realiseren van meer impact in hun doelgroepen. De methoden en content/middelen worden gebruikt om maatschappelijke impact te helpen realiseren in de hierboven genoemde vier domeinen.

Wat drijft ons

Als BEDDERfoundation zijn we actief op zoek naar manieren om het verschil te maken. In een wereld ‘die door Christus en vóór Christus is gemaakt’, zoals Bonhoeffer dat zegt.

In plaats van te klagen over wat er allemaal niet goed is aan de status quo, willen we betere alternatieven bieden. Het moet bedder.

Met BEDDERfoundation leveren we een bijdrage om samenwerkingspartners te helpen om goede content op betere manieren te helpen vertalen naar de praktijk van alle dag. Daar, in de tóepassing van kennis en inspiratie, krijgt het waarde in een bevolkings- of beroepsgroep. Daar wordt door gedrag dat beklijft, het verschil gemaakt in de maatschappij en kunnen welvaart en welzijn groeien.

We ontlenen onze passie en missie uit de Bijbelse opdracht én belofte uit Psalm 37 vers 3 en 4: ‘Vertrouw op de HEERE en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt’.

Projecten van BEDDERfoundation

Mensen volgen onlinetrainingen over eenzaamheid. Alleenstaande minima hebben schuldhulpmaatjes. Of, heel actueel, mensen in ‘oude wijken’ lezen goede besparings- en duurzaamheidstips op een overheidswebsite.

En ze weten het zeker: we gaan de dingen nu echt anders doen.

Maar als ze een tijdje of een jaar later terugkijken, valt dat toch tegen: oude (sociale) patronen zijn hardnekkig.

Herkenbaar?

Hieronder een aantal thema's waar BEDDERfoundation een bijdrage levert en/of een katalysator-rol wil invullen.

Kwaliteit onderwijs

o.a. in Zuid-Amerika, Afrika en Azie

Het helpen verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op regionaal- en landelijk niveau, door nieuwe vormen van content en meetmethodes in te brengen in collectieve onderwijsprogramma's.

Social Work

In Europese landen en steden

Blijvende inspiratie, verdieping en samenwerking na bijvoorbeeld een jaarlijks internationaal congres en het ontwikkelen van content voor het coachen van social workers, met speciale aandacht voor vrouwen in economische- of sociale achterstandsposities.

Tegengaan eenzaamheid

IN ‘BUURTEN MET MOGELIJKHEDEN’

Het bieden van nieuwe methoden en content om groepen ouderen en alleenstaanden te helpen verbinding en ontmoeting te zoeken in bijvoorbeeld buurthuizen. En ook de groep hulpbieders in de buurt helpen effectiever vroeg-signalering van eenzaamheid en uitzichtloosheid te doen en af te stemmen met betreffende gemeente-loketten.

Schuldpreventie en schuldhulp

ONDER NEDERLANDSE MINIMA

Het ontwikkelen van nieuwe distributie- en toepassingsmethoden van meertalige content op het gebied van financiële gezondheid. Daarmee kunnen groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een taalachterstand, eerder preventief en curatief geholpen worden in hun (dreigende) schuldsituatie.

Imagine...

Hoe mooi zou ’t zijn als we, ergens tussen nu en zeg tien jaar, een maand kunnen vaststellen waarin honderdduizenden leerkrachten, wereldwijd, allemaal zeven ‘gouden nudges’ ontvangen.

Met deze nudges gaan ze allemaal in hun klas iets vertellen of doen. Iets wat al die leerlingen hun leven lang niet meer gaan vergeten. Iets wat hen inspireert om met elkaar als een ‘pay it forward’ actie te gaan doen.

Hoeveel groepen wereldburgers van een volgende generatie kunnen we daarmee niet inspireren? En hoeveel impact kunnen we daarmee niet creëren?

Neem contact op

Vragen, geïnteresseerd om meer te weten, of wil je (financieel) bijdragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bezoekadres

Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort

Telefonisch contact

Krijn Donker, voorzitter Stichting BEDDERfoundation +31 6 53 106 186

Stuur een bericht